[ Información ] [ Profesorado 1º A ] [ Profesorado 1º B ] [ Profesorado 2º A ] [ Profesorado 2º B ] [ Recursos ] [ Fotografías ]    

Información Xeral. Última actualización: 18.07.2014   
Programa Oficial de Posgrao (POP) en Estudos de Xénero da Universidade de Vigo
. España.
 
Indice de Navegación desta Páxina

[ Alumnado ] [ Dirección ] [ Preinscrición, Matrícula e Bolsas ] [ Presentación ] [ Programa ] [ Criterios Admisión ]
 


Programa Oficial de Postgrao en Estudos de Xénero. 1º Curso 2008 - 2009

Realización da Matrícula: A través de plataforma telemática desde a seguinte dirección https://matricula.uvigo.es

También se puede realizar la matrícula en la Secretaría de la Facultad de Filología y Traducción. CUVI. Campus Universitario de Vigo. As Lagoas - Marcosende. s/n. CP: 36310. Vigo. Conserjería: 986 812 251. Secretaría Matrícula: 986 812 253. Fax: 986 812 380. e-mail: secfft@uvigo.es

  Folla de Matrícula e Programa de Estudos.
 
 Listaxe definitivo de admitidos e excluidos no Máster en Estudios de Xénero.  Publicado 30.09.2008
  1º Listaxe definitivo de persoas convocadas a matricularse, en lista de espera e excluidas.
  Calendario de Preinscripción e Matrícula
 As/os aspirantes deberán cubrir a solicitude de PREINSCRIPCIÓN VÍA TELEMÁTICA, nos prazos establecidos no calendario, na dirección de Internet:  https://matricula.uvigo.es/preins-matric-masters/
ALUMNADO MATRICULADO
Alumnado matriculado: 18. Matrícula parcial: 2. Total alumnado matriculado: 20.
DIRECCIÓN E INFORMACIÓN

  Dirección e Información

Purificación Mayobre Rodriguez [ descargar imaxe ]. Profesora Titular de Filosofía. Universidade de Vigo. Contacto: Teléfono 988 38 71 20 / Fax 988 38 71 59 a nome de Purificación Mayobre / Correo Electrónico: pmayobre@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Ciencias da Educación. Campus Universitario "As Lagoas". Av. Castelao, s/n. 32004 OURENSE.

Beatriz Suárez Briones [ descargar imaxe ]. Profesora Titular de Teoría da Literatura. Universidade de Vigo. Contacto: Teléfono 986 81 23 45 / Fax 986 81 23 80 a nome de Beatriz Suárez / Correo Electrónico: bsuarez@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Filoloxía e Traducción. Campus Universitario. Lagoas-Marcosende. 36310 VIGO (Pontevedra).

  Organiza

--  Universidade de Vigo.

  Colaboran

--  Ministerio de Igualdad - Instituto de la Mujer.
--  Ministerio de Ciencia e Innovación.
--  Ministerio de Educación.
--  Unión Europea: Fondo Social Europeo.
--  Xunta de Galicia. Presidencia: Secretaría Xeral de Igualdade.
--  Servicio Galego de Igualdade.
--  Concello de Vigo.

GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE IGUALDAD - INSTITUTO DE LA MUJER.  GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN.  GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  Unión Europea - Fondo Social Europeo Xunta de Galicia. Presidencia. Secretaría Xeral de Igualdade Servicio Galego de Igualdade
CONCELLO DE VIGO. VIGO. GALICIA. ESPAÑA

Inicio de Página

PREINSCRICIÓN, MATRÍCULA E BOLSAS

  Bolsas e outras axudas económicas:

1  Orden del 27 de Noviembre de 2009 por la que se convocan bolsas de nueva adjudicación para la realización de estudios oficiales en las universidades del sistema universitario de Galicia conducentes al título de máster universitario.

1  Resolución Reitoral do 9 de Xuño de 2009, xunto cos listados, pola que se resolven definitivamente as axudas de matrícula para os estudiantes do Master Oficial de Estudios de Xénero para o curso 2008 - 2009, convocadas por resolución Reitoral de 11 de Maio de 2008 consonte restablecido na Resolución de 1 de Outubro de 2008 do "Instituto de la Mujer" (BOE de 12 de Novembro) pola que se concede unha subvención para a realización de Estudos de Posgrao Oficial de "Estudos de Xénero" na Universidade de Vigo.

 Bolsas, axudas e premios. Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do SUG. Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 Bolsas destinadas aos cidadáns galegos no exterior para a realización de estudos.

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2008-2009, para alumnado universitario y de otros estudios superiores

Orde do 14 de xullo de 2008 pola que se convocan bolsas de nova adxudicación e prórrogas para a realización de estudos oficiais de posgrao nas universidades do sistema universitario de Galicia conducentes ao título de máster.

 Fundación Carolina: Becas de Formación.

 Becas para doctorado: Orden de 21 de julio de 2008 por la que se convocan becas de nueva adjudicación y prórrogas para la realización de estudios de tercer ciclo en las universidades del sistema universitario de Galicia cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

  Prezos Públicos:

Decreto 147/2008, do 10 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2008/2009. Información en página 13.909 - Artigo 5º.- Programas oficiais de posgrao y en la página 13.911, 1.4. Outros estudos: Estudos conducentes a un título de máster ou doutor/a especificados na epígrafe B). 19,26 €/crédito x 60 créditos (1º curso) = 1155.6 €.

 Taxas Matrícula:

  Número de Plazas: Máximo: 20

  Período de Preinscrición e Matrícula:

  Calendario de Preinscripción e Matrícula

 As/os aspirantes deberán cubrir a solicitude de PREINSCRIPCIÓN VÍA TELEMÁTICA, nos prazos establecidos no calendario, na dirección de Internet:   https://matricula.uvigo.es/preins-matric-masters/

  Publicación das listas de persoas admitidas:

  Máis información:

Vicerreitora de Titulacións e Converxencia Europea
Dra. Dona Carmen García Mateo. Correo electrónico: victce@uvigo.es

Directora del Área de Postgrado
Doña Elena Alonso Prieto. Teléfono: 986 813433. Correo electrónico: direc.posgrao@uvigo.es

Enderezo
Edificio CACTI. Segundo Andar. Campus Universitario. 36310 - Vigo. Teléfono: +34 986 813442. Fax: +34 986 81 34 44

   Organigrama Vicerrectoría de Titulacións e Converxencia Europea.

Inicio de Página

PRESENTACIÓN

Obxectivos. Xustificación Académica. Xustificación Social. Extensión: 4 páginas DIN A4. Formato: Word. 34 Kb.

Inicio de Página

PROGRAMA

Estructura Currícular do Programa

  Descargar Programa de Estudios. Materias 1º y 2º Curso.

Modalidade de enseñanza: Presencial.

Lugar da docencia: Facultad de Filología y Traducción. CUVI. Campus Universitario de Vigo. As Lagoas - Marcosende. s/n. CP: 36310. Vigo. Conserjería: 986 812 251. Secretaría Matrícula: 986 812 253. Fax: 986 812 380. e-mail: secfft@uvigo.es

Días e horas da docencia: Xoves, Venres e Sábado. Horarios: Xoves e Venres (16 a 21 hrs.) // Sábado (9 a 14 hrs.) Nalgunha asignatura acordarase o horario de clases e os días co alumnado.

Duración: 1º Curso: 2008 / 09 - 2º Curso: 2009 / 10.

Comenzo das clases 1º Curso:

Coherencia do programa en función dos estudos que o integran

Os Estudos de xénero son obrigadamente multidisciplinais, porque do que se trata é de analizar como o xénero modela tódalas disciplinas e ámbitos de coñecemento, do mesmo xeito que impregna e modela tódalas prácticas sociosimbólicas e culturais.

O programa estructúrase en seis módulos teóricos e dous módulos prácticos; no seu desenvolvemento académico poderá observarse na práctica o devandito carácter multidisciplinar dos Estudos de Xénero. O primeiro módulo teórico é de fundamentación e está adicado a dar a coñecer os elementos estructurais, ideolóxicos, simbólicos e sociais nos que se asentan as relacións de xénero nas ciencias sociais e humanas. Os outros módulos teóricos pretenden unha aproximación a conceptos, teorías e problemáticas claves para a aplicación das políticas públicas con perspectiva de xénero. 

Inicio de Página

CRITERIOS DE ADMISIÓN

  Destinatarias/os

-- Profesorado, investigadores/as interesados/as en ampliar os seus estudos sobre a Igualdade de xénero.
-- Funcionarias/os dos Corpos de Seguridade do Estado, nacionais, autonómicos ou municipais, capaces de prevenir, atallar e suministrar axuda a mulleres víctimas de violencia de xénero, en risco de exclusión social ou lesionadas nos seus dereitos.
-- Profesionais da abogacía, Xudicatura e Fiscalía para adquirir coñecementos específicos sobre boas prácticas na aplicación do Xénero transversalmente.
-- Profesionais da saúde para que coñezan a singularidade dos problemas que deben atallar derivados da violencia de xénero ou do trato discriminatorio.
-- Profesorado de todos os niveis educativos ós que se esixe este tipo de formación segundo o prescrito na Ley Integral contra a Violencia de xénero.
-- Profesionais do Traballo Social para adquirir competencias para afrontar problemas derivados da desigualdade real que sufren as mulleres.
-- Alumnado interesado en Estudos de Xénero.

  Normas de acceso, matrícula e requisitos de admisión e criterios de avaliación de méritos

-- Requisitos de admisión:

- Licenciados ou diplomados
- Graduados segundo RD 56/2005

-- Criterios de valoración de méritos:

- Currículum (50%)
- Formación en Xénero (25%)
- Experiencia laboral en xénero e igualdade (25%)

-- Documentación a presentar telematicamente na fase de preinscrición:

- Expediente académico no caso de alumnos/titulados de fora da Universidade de Vigo.
- Título que da acceso ao Máster Universitario
- Documentación acreditativa dos méritos aportados

 
As/os aspirantes deberán cubrir a solicitude de PREINSCRIPCIÓN VÍA TELEMÁTICA, nos prazos establecidos no calendario, na dirección de Internet:  https://matricula.uvigo.es/preins-matric-masters/

Inicio de Página